ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ

JUDr. J. Bárta, JUDr. V. Nohovec

Zaměřujeme se zejména na oblast trestního, občanského, rodinného a obchodního práva. Potřebujete-li vyřešit nějaký problém a potřebujete k tomu právní pomoc pak, kontaktujte advokáty JUDr. Jaroslava Bártu či JUDr. Václava Nohovce.

Nabízíme komplexní právní služby se specializací na oblast trestního, občanského a rodinného práva. Sepisujeme také smlouvy kupní, darovací, o věcných břemenech a další.

V oboru práva působíme již od roku 1992 a za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností, které nyní využíváme ve prospěch klienta. Stačí nás pouze kontaktovat!

Při poskytování všech právních služeb klademe důraz na kvalitu odvedených služeb a zároveň na lidský přístup.

ZASTUPOVÁNÍ V TRESTNÍCH A PŘESTUPKOVÝCH ŘÍZENÍCH

ZASTUPOVÁNÍ V OBČANSKOPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH

SEPIS SMLUV - KUPNÍCH, DAROVACÍCH, VĚCNÁ BŘEMENA

VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU MEZI MANŽELI

SLUŽBY ADVOKÁTŮ

  • zastupování v trestních a přestupkových řízeních
  • zastupování v občanskoprávních řízeních
  • sepis smluv – kupních, darovacích, věcná břemena
  • rozvodové řízení, výživné nezletilých, zletilých dětí a manželů
  • vypořádání majetku mezi manželi
  • zastupování ve věcech dopravních nehod
Za dobu naší činnosti jsme získali mnoho spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí a doporučují nás svým známým. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat nebo využijte přiloženého formuláře.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ

JUDr. Václav Nohovec
JUDr. Jaroslav Bárta

e-mail: barta.nohovec@volny.cz
tel.: +420 603 233 340

ZEPTEJTE SE ADVOKÁTŮ